Arcybractwo MB Pocieszenia

^

 • 1 Kościół Matki Bożej Pocieszenia
  Kamień węgielny pod nową świątynię został poświęcony w 1997 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W ołtarzu głównym znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Pocieszenia na tle mozaiki przedstawiającej drzewo w ogrodzie rajskim. Wnętrze świątyni zdobią freski oraz witraże. W r. 2016 wybudowano organy piszczałkowe.
 • 2 Kościół pw. Św. Klemensa, Papieża i Męczennika
  Obecna świątynia to cenny zabytek architektury drewnianej z końca XVIII w. Do kościoła o konstrukcji zrębowej dostawiona jest wieża słupowa z pochyłymi ścianami i pozorną izbicą, nakryta cebulastym hełmem z latarnią. W środku kościoła jest m.in. cenny tryptyk późnogotycki z 1. poł. XVI w. z obrazem MB z Dzieciątkiem, częściowo przerobionym w XVII w.
 • 3 Kaplica o. Maksymiliana Kolbego
  Budowę kaplicy rozpoczęto w latach 80. Na upamiętnienie kanonizacji św. Maksymiliana otrzymała tytuł pw. Św. Maksymiliana Kolbe. W roku 2015 przeszła gruntowny remont, dzięki czemu nabrała zupełnie nowego wyglądu wnętrza.

.


Parafia św. Klemensa Papieża i Męczennika

w Trzemeśni

 ARCYBRACTWO

MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

W TRZEMEŚNI.

Powiadomienie

Już za niespełna 3 lata to jest 2016r.

Będziemy obchodzić 70 ? lecie założenia

Arcybractw Matki Bożej Pocieszenia

    W naszej parafii Trzemeśnia.

 

Wraz  z Ks. Proboszczem Andrzejem i Wikarym Ks. Jakubem chcemy odnowić Arcybractwo Matki Bożej Pocieszenia w naszej parafii Trzemeśnia, sporządzić na nowo listę wszystkich członków Arcybractwa od założenia w 1946r. do dnia dzisiejszego. Możemy to zrobić tylko razem, drodzy czciciel Matki Bożej Pocieszenia. Kierujemy serdeczną prośbę do żyjących członków Arcybractwa Matki Bożej Pocieszenia w Trzemeśni, aby odnotowali na kartce czytelnie: nazwisko i imię, datę urodzenia, dokładny adres stałego zamieszkania oraz datę przystąpienia do Arcybractwa i dostarczyli do Zakrystii. Jeżeli ktoś pamięta, że do tego Arcybractwa należeli np. jego Babcia, Dziadek, Ciocia, Wujek, Rodzice czy ktoś z rodziny, prosimy także, aby dane tej osoby: nazwisko i imię, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania przekazać do Zakrystii.

 

Już dzisiaj z góry dziękujemy za życzliwość i pomoc w spisie byłych i obecnych członków AMBP w Trzemeśni.

 

Serdecznie zachęcamy do wpisywania się do Arcybractwa Matki Bożej w Trzemeśni.

 

_______________________________________________________________

 

Historia

ARCYBRACTWA MATKI BOŻEJ POCIESZENIA

W POLSCE I NA ŚWIECIE

 

Jednym z najbardziej znanych bractw w Krakowie, które odegrały doniosłą rolę w życiu religijnym miasta, było do dziś istniejące przy kościele św. Katarzyny Aleksandryjskiej Bractwo Paskowe św. Augustyna i św. Moniki pod wezwaniem Matki Bożej Pocieszenia.
Archikonfraternia Matki Bożej Pocieszenia powstała pod koniec XV w. w kościele Augustianów św. Jakuba w Bolonii, gdzie już dawniej istniało Bractwo Paska św. Augustyna i św. Moniki. Generalny przełożony Zakonu Augustianów Taddeo Guldelli w 1575 r. połączył w jedno te dwa stowarzyszenia, co zatwierdził papież Grzegorz XIII. Tenże sam papież wydał breve w 1576 r. przyznające bractwu tytuł archikonfraternii i równocześnie udzielił mu licznych odpustów i przywilejów.  W kościele św. Katarzyny w Krakowie Bractwo Paskowe Matki Bożej Pocieszenia ustanowił w 1604 r. Jakub Mojski, prowincjał prowincji polskiej.
W 1629 r. Mikołaj Crusenius, wizytator apostolski do spraw zakonu augustianów w Polsce ustanowił normy organizacji wewnętrznej dla nowej korporacji, wzorując się na archikonfraterni w Bolonii, równocześnie zostały dokładnie określone przez niego obowiązki i przywileje członków Bractwa Paskowego. Do bractwa mógł należeć każdy; przyjęcie w jego szeregi odbywało się w dniu uroczystości maryjnych oraz wspomnienia św. Augustyna i św. Moniki. Wskazane było, ażeby w dniu przyjęcia odbyć spowiedź i przyjąć Komunię świętą w celu uzyskania odpustu zupełnego. Sposób przyjęcia przewidywał następujące czynności: w kościele przed ołtarzem brackim kapłan odmawiał odpowiednie modlitwy, a następnie święcił i wręczał adeptowi pasek rzemienny i koronkę bracką. Pasek symbolizował czystość i wstrzemięźliwość oraz łączność duchową z zakonem augustianów, którego członkowie taki pas noszą. Nawiązywał także do tradycji, według której Matka Boża miała ukazać się św. Monice przepasana czarnym rzemiennym paskiem. Św. Augustyn przyjął taki pasek dla całego zakonu.
Funkcję duchowego kierownictwa pełnił zawsze jeden z zakonników zwany dyrektorem .  Bractwo zrzeszało ludzi z różnych warstw społecznych od najwyższych magnacko-szlacheckich po obywateli miast, rzemieślników cechowych, jak i chłopów. Przewijają się tu nazwiska Potockich, Jordanów, Ossolińskich, nie brak też duchowieństwa i osób życia konsekrowanego.
Bractwo miało w kościele św. Katarzyny swoją kaplicę, najpierw była to już nieistniejąca kaplica pod wezwaniem św. Mikołaja z Tolentino, a następnie będąca pierwotnie kapitularzem kaplica św. Doroty, dokąd przeniesiono ołtarz bracki. Jednak od pierwszej połowy XVII w. historia bractwa wiąże się z cudownym wizerunkiem Matki Bożej Pocieszenia w kaplicy krużgankowej.
Akta bractwa sięgają do 1946 r. i świadczą o jego nieprzerwanej działalności, liczącej ponad 390 lat. Działalność ta była kontynuowana w czasie okupacji niemieckiej, następnie w Polsce powojennej mimo niesprzyjających warunków. Obecnie bractwo dalej czci swoją Patronkę w Jej kaplicy na krużgankach.

 

_______________________________________________________________________

      Historia   

ARCYBRACTWA MATKI BOŻEJ POCIESZENIA W PARAFI ŚW. KLEMENSA

W TRZEMEŚNI

 

Arcybractwo Matki Bożej Pocieszenia w naszej Parafii Trzemeśnia powstało w 1946r., na wzór Arcybractwa w Parafii Św. Katarzyny w Krakowie, gdzie pracują i mają swój klasztor Ojcowie Augustianie. Założył je za zgodą ojca Przeora Ojców Augustianów w Krakowie - bezpośrednio Dyrektor Arcybractwa Matki Bożej Pocieszenia w Polsce ? pełniący w tych latach urząd proboszcz Ks. Piotr Wykurz. Był on wielkim czcicielem Matki Bożej Pocieszenia w Trzemeśni przez 30 lat swojego probostwa. Od powstania Arcybractwa w naszej parafii w każdą sobotę po Mszy Św. śpiewane są Wezwania do Matki Bożej Pocieszenia w Trzemeśni wraz z modlitwami i pieśniami do Matki Bożej Pocieszenia. Kiedy powstało Arcybractwo, wstąpiło do niego dużo osób , jak również spoza. Przypuszczamy, że było ich ok. 100 osób, a może i więcej. Dokładnie nie wiadomo, bo niema na ten temat żadnych zapisków ani w naszej parafii, ani w Krakowie u Ojców Augustianów. Obecnie należy ok. 20 osób, ale też dokładnie nie wiadomo bo nikt tego nie zapisywał.

 

Kto może należeć do Arcybractwa

 

Do Arcybractwa Matki Bożej Pocieszenia może należeć każdy, kto chce i kocha Matkę Bożą Pocieszenia. Przyjęcie powinno nastąpić, jeżeli są chętni, w każde Święto Maryjne. Odbywa się ono po Mszy Św. wieczornej i dokonuje w asyście Dyrektora Arcybractwa lub zastępcę z udziałem Ks. Proboszcza i Wikarych naszej parafii oraz wiernych

 

 

Członek Arcybractwa Matki Bożej Pocieszenia powinien:

 

- często przystępować do sakramentu pokuty i Komunii Świętej,

- brać udział w Świętach Maryjnych, a szczególnie w Mszy Św. Odpustowej,

- jeżeli jest to możliwe odmawiać Koronkę do MBP i inne modlitwy,

- śpiewać pieśni i piosenki do Matki Bożej,

- pielgrzymować do innych Sanktuariów Maryjnych, jeżeli pozwala na to zdrowie,

- pomagać innym potrzebującym,

- brać udział w pogrzebie członka AMBP,

- być przykładem dobrego chrześcijanina dla innych.

 

Sposoby domawiania Koronki do MBP:

 

- Witaj Królowo? Ojcze nasz? Zdrowaś Mario? Wierzę w Boga Ojca?

 

13 razy? Ojcze nasz? Zdrowaś Mario? Chwała Ojcu?

 

                                                                                          Jacek D.

 

 

Modlitwy

 

I

Błogosławiona Matko naszego Zbawiciela, któraś w swoim Sercu doznała niezmiernej boleści, smutku i trwogi, aby umieć współczuć z nami, bądź nam zawsze świętą Matką Pocieszenia wśród wszelkich trosk i cierpień, i niepowodzeń naszych. Niechaj głos Twój zabrzmi w uszach naszych, bo on jest miły i pełen dobroci, a słowa budzą radość w sercu. Usłysz błaganie nasze i wstawiaj się za nami przed obliczem Syna swego , by z Jego Boskiego Serca za Twoją przyczyną spłynęły na nas strumienie świętej radości, jaka napełnia błogosławione Serce Twoje. Okaż nam pogodne oblicze Swoje, abyśmy z Twoją pomocą mężnie znosili wszelkie smutki, przykrości i cierpienia i wśród nich zawsze zachowali żywą nadzieję wiecznej radości w niebie razem z Tobą i Synem Twoim, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

Wg modlitewnika ?Droga do Nieba?

II

O Maryjo Niepokalana, nasza Matko i Pocieszycielko, z całą ufnością, na jaką się tylko mogę zdobyć, uciekam się do Twego najmiłościwszego Serca: Ty będziesz najdroższym przedmiotem mej miłości i mego uwielbienia. Do Ciebie jako do rozdawczyni skarbów niebieskich we wszystkich moich utrapieniach będę się uciekał, w moich wątpliwościach po światło będę się udawał, w moich niebezpieczeństwach, aby doznać Twej obrony, we wszystkich moich potrzebach, aby mi przyszła z pomocą. Bądź wiec moim schronieniem moją siłą, moją pociechą, o Maryjo Pocieszycielko! Bądź tak dobrą, i w chwili mej śmierci racz przyjąć ostatnie tchnienie mego serca i postaraj mi się o miejsce w niebie, gdzie wszystkie serca zjednoczone wiecznie wychwalać będą najgodniejsze czci Serca Jezusa a równocześnie i Twoje, zawsze najmiłościwsze Serce, o Maryjo Nasza tkliwa Matko, Pocieszycielko utrapionych, módl się za nami, którzy uciekamy się do Ciebie.

500 dni odpustu: odpust zupełny raz na miesiąc za codzienne odmawianie. Warunki zwykłe. (Św. Penit. Ap., 15.I.1921 i 16.V.1932)

Wg modlitewnika ?Kwiat Eucharystyczny?

III

Patrz, o Maryjo, na ludzkość całą, ten świat współczesny, w którym plan Boży, każe nam żyć i działać: świat, który obraca się tyłem do światła Chrystusowego, a potem lęka się i jęczy w strasznym cieniu, który sam sobie stwarza tak postępując.

Twój słodki głos, o Najpiękniejsza pomiędzy dziewicami, o Najgodniejsza pomiędzy matkami o Błogosławiona pomiędzy wszystkimi kobietami, niech go zachęci żeby zwrócił wzrok ku Życiu, które jest światłem ludzi, ku Tobie, która jesteś latarnią zwiastującą Chrystusa, jedyne i najwyższe Światło świata. Uproś dla świata prawdziwą wiedzę o sobie samym. Uproś dla świata radość płynącą z istnienia jako stworzenie Boże, a stąd także pragnienie i zdolność rozmowy w modlitwie ze swym Stwórcą, którego tajemniczy i błogosławiony obraz w nim się odbija. Uproś dla świata zdolność oceny każdej rzeczy jako daru od Boga, a stąd także zdolność pracowania z dobrocią i używania takich darów z mądrością i przewidująco. Uproś dla świata pokój. Spraw, żeby braćmi byli sobie ludzie, tak jeszcze rozdzieleni; poprowadź ich ku wspólnocie bardziej uporządkowanej i zgodnej.

Cierpiącym ? a tylu ich jest, i coraz to nowych wśród dzisiejszych niedoli ? uproś pociechę, a zmarłym wieczny odpoczynek.

Monstra te esse matrem. Daj, żebyśmy zobaczyli, że Ty nam jesteś matką. Taka jest nasza prośba: o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo. Amen.

Paweł VI w I rocznicę otwarcia Soboru Watyk. II

IV - Napełniaj serca świeckich radością i entuzjazmem

Najświętsza Dziewico,
Matko Chrystusa i Matko Kościoła,
z radością i podziwem
śpiewamy wraz z Tobą Magnificat,
Twoją pieśń miłości i dziękczynienia.

 

Bogu, którego ?miłosierdzie z pokolenia na pokolenie?,
wraz z Tobą dziękujemy
za wspaniałe powołanie katolików świeckich
i za to, że powierzył im taką bogatą
w swych różnorodnych formach misję,
wzywając każdego z nich po imieniu
do życia w komunii miłości
i świętości z Nim samym,
w braterskiej jedności
wielkiej rodziny dzieci Bożych;
że posłał ich, aby nieśli światło Chrystusa
i poprzez swoje ewangeliczne życie
ogień Ducha Świętego
przekazywali całemu światu.
Dziewico śpiewająca Magnificat,
napełnij ich serca wdzięcznością i entuzjazmem
dla tego powołania i dla tej misji.

Pokorna i wielkoduszna ?Służebnico Pańska?,
naucz nas swojego oddania
w służbie Bogu i zbawienia świata.
otwórz nasze serca na niezmierzone
horyzonty Królestwa Bożego
i ogłoszenia Ewangelii wszelkiemu stworzeniu.
Twoje matczyne serce zna liczne
niebezpieczeństwa i ogrom zła,
które dzisiaj przytłaczają mężczyzn i kobiety,
ale wie ono także
o tak licznych dobrych poczynaniach,
o wielkim pragnieniu wartości
i o coraz obfitszych owocach zbawienia.

Panno mężna,
natchnij nas siłą ducha i ufnością w Bogu,
abyśmy umieli przezwyciężać wszystkie przeszkody,
które napotykamy, wypełniając naszą misję.
Naucz nas traktowania rzeczywistości świata
z żywym poczuciem
chrześcijańskiej odpowiedzialności
i z radosną nadzieją
na przyjście królestwa Bożego,
nieba nowego i ziemi nowej.
Ty, która z apostołami
w Wieczerniku trwałaś na modlitwie,
oczekując przyjścia Ducha Pięćdziesiątnicy,
proś o nowe Jego rozlanie
na wszystkich katolików świeckich,
mężczyzn i kobiety,
ażeby w pełni sprostali swojemu powołaniu
i swojej misji, wezwani
- jako latorośle prawdziwego krzewu winnego
- do przynoszenia obfitego owocu
dla życia świata.

Dziewico Matko,
prowadź nas i wspieraj,
abyśmy zawsze żyli jak prawdziwi
synowie i córki Kościoła Twojego Syna
i przyczyniali się do utrwalania tu na ziemi
cywilizacji prawdy i miłości,
zgodnie z wolą Boga i dla jego chwały. Amen.

Wg modlitewnika ?Jan Paweł II?

V - Pociesz nas wszystkich

O najświętsza Dziewico, bądź jedyną i wieczną pociechą
dla Kościoła, który miłujesz i chronisz! Pocieszaj swoich
biskupów i kapłanów, misjonarzy i zakonników, którzy
muszą oświecać i ocalić współczesne społeczeństwo,
które jest trudne, a niekiedy wrogie! Pocieszaj wspólnoty
chrześcijańskie, ofiarowując im dar wielu trwałych
powołań kapłańskich i zakonnych!

Pocieszaj tych wszystkich, którzy są obarczeni obywatelską
i religijną, społeczną i polityczną władzą
i odpowiedzialnością, aby zawsze ich celem było
wyłącznie dobro wspólne i całościowy rozwój człowieka,
bez względu na trudności i porażki!

Pocieszaj ten naród, który Cię kocha i wielbi; pocieszaj
liczne rodziny emigrantów, bezrobotnych, cierpiących,
tych, których ciała i dusze cierpią od ran spowodowanych
ekstremalnymi sytuacjami; pocieszaj młodych, zwłaszcza
tych, którzy czują się z tak wielu bolesnych przyczyn
zdezorientowani i zniechęceni ; pocieszaj tych,
którzy odczuwają w sercu tęsknotę za bezinteresowną
miłością, miłosierdziem, oddaniem tych wszystkich,
którzy pielęgnują szczytne ideały duchowych
i społecznych zdobyczy!

Matko Pocieszycielko, pociesz nas wszystkich i spraw,
by wszyscy zrozumieli, że tajemnica szczęścia tkwi
w dobroci oraz polega na stałym, wiernym naśladowaniu
Twojego Syna, Jezusa!

Wg modlitewnika ?Jan Paweł II?

 

VI - Modlitwa do błogosławionej Dziewicy Maryi o szczególne pocieszenie

Maryjo, najlitościwsza Matko Boga, przyjmij swego sługę w każdym cierpieniu, gdy się do Ciebie ucieka. Przyjmij mnie, Najmilsza Dziewico, bo nie mam żadnego innego pocieszyciela. Pani moja, wejrzyj na mój smutek i otwórz mi łono Twej łaskawości. Oto pukam do Ciebie i wołam, proszę Cię i wielbię. Nie odchodzę, nie pozostawię Cię. Pozostanę przy Tobie, dopóki się nie zlitujesz nade mną.

Znam Twą niezrównaną słodycz, znam macierzyńskie uczucia Twego serca, wiem, że jest tak wezbrane miłością Bożą, że wątpić o Twym pocieszeniu byłoby czymś zgoła niestosownym. Dlatego tak często i z tak wielką ochotą udaję się do Ciebie: czy dobrze jest ze mną, czy źle, wyczekuję od Ciebie pomocy i słodkiego pocieszenia Twych ust. Bo gdy Ty mówisz i pocieszasz, gdzież jeszcze miejsce na smutek w sercu? Jakiż nieprzyjaciel potrafi zaszkodzić temu, kto może zawsze u Ciebie szukać ratunku? Nakłoń więc swe ucho, najłaskawsza Matko, na moje prośby. Przechyl, o Dziewico, swą stągiew i pozwólmy zaczerpnąć z niej nieco; w swej ogromnej, przelewającej się łaskawości pociesz mnie choć trochę. Bo Twoje pocieszenie jest w tym momencie konieczne, a zawsze jest miłe i nigdy nie należy nim gardzić, dlatego tylko że wydaje się czasem niewielkie. Bo nawet jedna kropla, która spłynie z Twych ust na moje wargi, ma w sobie wielką moc i szlachetność; w porównaniu z nią wszystko , co może na tym świecie dać jakąś przyjemność, jest nędzne i bezwartościowe.

Dlatego, najukochańsza Maryjo, bogata i szczodra w swych darach, a tak przedziwnie słodka w swych łaskawych słowach, pokrzep mnie swymi zbawiennymi upomnieniami. W Twym dziewiczym łonie mieszkała przecież najwyższa Mądrość, od samego początku uświęcał Cię Duch Święty, strzegł anioł, pouczył archanioł, a moc Najwyższego okryła Cię swym cieniem. Rzeknij tylko jedno słowo, a pocieszy się moja dusza. Nie proszę o nic trudnego ani o rzecz niemożliwą. Proszę o jedno tylko, Pani moja: o słowo wypowiedziane w głębi mej duszy, słowo, które mnie rozraduje i napełni weselem. W wielkiej potrzebie przychodzę do ciebie ? okaż mi łaskawe oblicze! Po tym pozna Twój sługa, że znalazł łaskę w Twych oczach, że okażesz mu odrobinę przyjaźni i nie będziesz zwlekać z pocieszeniem, którego od Ciebie oczekuje. Przybądź, o najdroższa Maryjo! Przynieś Twe miodopłynne namaszczenie, nawiedzaj me udręczone serce, bo Ty lepiej niż ktokolwiek inny potrafisz uśmierzyć ból serca i przywrócić mu pokój. Przyjdź, Pani najmilsza, z nową łaską Chrystusa i swą świętą prawicą podźwignij Twego powalonego sługę. Przyjdź, wybrana matko Boga, ukaż mi, jak zawsze, bogactwo swego miłosierdzia, bo jak widzisz, stałem się niczym. O Tobie jednak nie zapomniałem i nie zapomnę na wieki. Przybądź więc, przybądź, umiłowana, słodka Dziewico! Bo gdy przyjdziesz, gdy przemówisz do mnie, razem z Tobą przyjdą wszystkie dobra, a zło się oddali.

Ach, jak bardzo pragnę usłyszeć słowo Matki Pana mojego Jezusa Chrystusa. Jak potężnie, jak radośnie brzmi ono w moich uszach!

Jakie to słowo? Słowo dobre, słodkie i przyjazne. Słowo, które usłyszał błogosławiony apostoł Jan od swego umiłowanego Mistrza, Twego Syna: Oto Matka twoja. On usłyszał je od swego Pana. Ja pragnę usłyszeć je do Ciebie, pani moja, w mym sercu i duszy Tobie oddanej. Powiedz mi więc: Oto Ja, twoja Matka! Na ten najmilszy Twój głos moja dusza nabierze mocy i rozraduje się przed Tobą, tak jak cieszy się dziecko, gdy odnajdzie swą matkę.

Niech ten przyjazny Twój głos dotrze do uszu mojego serca i wraz z Twymi najsłodszymi słowami niech mnie napełni pocieszenia Ducha Świętego. Niech w moje serce wstąpi nowa nadzieja, niech ustąpi lęk, niech mnie już nie zadręcza niepewność, niech w nawale pokus nie złamie mnie rozpacz. Niech słowo, które pragnąłem usłyszeć od Ciebie, będzie mi pociechą, gdy będę je pilnie rozważał w swym sercu.

Oto Matka twoja! Przyjmij teraz moja duszo to powierzenie, przygarnij najsłodsza Maryję, przygarnij Matkę Bożą z Jej małym Synem Jezusem, najcudowniejszym spośród synów ludzkich. Nieustannie dzięki Jej składaj, bo Ona jest Tą, która zwykła wysłuchiwać próśb ubogich i nie odsyła bez pocieszenia tych, którzy do Niej wytrwale wołają. Ona jest tą Dziewicą Boga noszącą i różdżką mistyczną, która ? z królewskiego pochodząca rodu ? wydała na świat migdałowy owoc Boskiego kwiatu, samego Chrystusa, Króla i naszego Zbawiciela. Jemu cześć i chwała na wieki wieków. Amen.

Wg modlitewnika ?Tomasz A. Kempe - Przez Maryję do Jezusa?

Litania do Matki Bożej Pocieszenia

 • Kyrie, elejson
 • Chryste, elejson
 • Kyrie, elejson
 • Chryste, usłysz nas
 • Chryste, wysłuchaj nas
 • zmiłuj się nad nami!
 • Ojcze Miłosierdzia,
 • Synu, Dawco pokoju,
 • Duchu Pocieszycielu,
 • pociesz nas!
 • Święta Maryjo, Matko nadziei naszej,
 • Święta Maryjo, Matko naszej drogi,
 • Święta Maryjo, Matko Bożego światła,
 • Pełnio Izraela,
 • Przepowiednio naszych czasów,
 • Jutrzenko nowego świata,
 • Matko Boża,
 • Matko Mesjasza Wybawcy,
 • Matko Odkupionych,
 • Matko wszystkich narodów,
 • Dziewico milcząca,
 • Dziewico słuchająca,
 • Dziewico wielbiąca Boga,
 • Służebnico Pańska,
 • Służebnico Słowa,
 • Służebnico odkupienia,
 • Służebnico Wybranych,
 • Uczennico Chrystusa,
 • Świadku Ewangelii,
 • Siostro ludzi,
 • Początku Kościoła,
 • Matko Kościoła,
 • Obrazie Kościoła,
 • Maryjo, błogosławiona między niewiastami,
 • Maryjo, wielkości kobiety,
 • Niewiasto wierna w oczekiwaniu,
 • Niewiasto wierna w powierzonym Ci zadaniu,
 • Niewiasto wierna pielgrzymowaniu,
 • Niewiasto wierna pod krzyżem,
 • Pierwsza w tajemnicy Zmartwychwstania,
 • Klejnocie Zesłania Ducha Świętego,
 • Gwiazdo ewangelizacji,
 • Obecnością jaśniejąca,
 • Na modlitwie trwająca,
 • Otwarta na wołanie nasze,
 • Obecnością nas wspomagająca,
 • Nadziejo ubogich,
 • Ufności pokornych,
 • Podporo wzgardzonych,
 • Ukojenie uciśnionych,
 • Obrono niewinnych,
 • Odwago prześladowanych,
 • Otucho wygnańców,
 • Wołająca o wolność,
 • Jednocząca nas wszystkich,
 • Głosząca pokój narodom,
 • Znaku matczynego oblicza Boga,
 • Znaku bliskości Ojca,
 • Znaku miłosierdzia Syna,
 • Znaku działania Ducha Świętego,
 • zmiłuj się nad nami!
 • Chryste, władco historii,
 • Chryste, Zbawicielu człowieka,
 • Chryste, nadziejo stworzenia,

K: Tyś naszą ucieczką, o Pani,
W: pomocą w uciskach i smutku..
K: Módlmy się: Panie Jezu Chryste, Ty dałeś nam Rodzicielkę swoją, Dziewicę Maryję, której przesławny obraz czcią otaczamy, jako Matkę pocieszenia. Dozwól, prosimy, abyśmy ustawicznie Jej macierzyńskiej pomocy wzywając, zasłużyli nieustannie doznawać owoców Twego Odkupienia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

 

Copyright © 2023 Parafia w Trzemeśni