Schola

^

  • 1 Kościół Matki Bożej Pocieszenia
    Kamień węgielny pod nową świątynię został poświęcony w 1997 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W ołtarzu głównym znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Pocieszenia na tle mozaiki przedstawiającej drzewo w ogrodzie rajskim. Wnętrze świątyni zdobią freski oraz witraże. W r. 2016 wybudowano organy piszczałkowe.
  • 2 Kościół pw. Św. Klemensa, Papieża i Męczennika
    Obecna świątynia to cenny zabytek architektury drewnianej z końca XVIII w. Do kościoła o konstrukcji zrębowej dostawiona jest wieża słupowa z pochyłymi ścianami i pozorną izbicą, nakryta cebulastym hełmem z latarnią. W środku kościoła jest m.in. cenny tryptyk późnogotycki z 1. poł. XVI w. z obrazem MB z Dzieciątkiem, częściowo przerobionym w XVII w.
  • 3 Kaplica o. Maksymiliana Kolbego
    Budowę kaplicy rozpoczęto w latach 80. Na upamiętnienie kanonizacji św. Maksymiliana otrzymała tytuł pw. Św. Maksymiliana Kolbe. W roku 2015 przeszła gruntowny remont, dzięki czemu nabrała zupełnie nowego wyglądu wnętrza.

.


Parafia św. Klemensa Papieża i Męczennika

w Trzemeśni

Grupa spotyka się w soboty w godz. 10:00-12:00 na wspólnym śpiewie i spotkaniu formacyjnym, zaś w niedzielę poprzez śpiew uwielbia Boga i uczestniczy w Mszy Św. o godz 12:00.

 

         Historia:

Grupa dziecięca oraz młodzieżowa przy parafii Matki Bożej Pocieszenia powstała w latach 80-tych XXw. Początkowo była to grupa apostolska, która pomagała przy różnych uroczystościach parafialnych. Organizowała piesze pielgrzymki z Trzemeśni na Jasną Górę, spotkania opłatkowe, jasełka, przygotowywała ołtarz na Uroczystość BożegoCiała wraz z nagłośnieniem. Grupę tą prowadził ks. Janusz Gacek. Do tej grupy należeli m.in. JacekDąbrowski, Ela Dąbrowska(Wincenciak), Kazimierz Dąbrowski, Anna Nalepa (Malina) i inni. 

Z biegiem lat, skład tej grupy uległ zmianie. Opiekę sprawowali ks. proboszcz Józef Kwiatkowski, Zdzisław Targosz oraz nasz rodak ks. Józef Makselon, który bardzo pomógł tej młodzieży. Grupa spotykała się na spotkaniach formacyjnych, na których czytano Pismo Święte i kontemplowano. Miejscem tych spotkań była stara plebania. Dzięki życzliwości ks. proboszcza, poprzez wkład i zaangażowanie każdego z członków, znaczna część starej plebani została odremontowana. Powstała salka biblioteczna z kominkiem gdzie można było wypożyczać książki, salka do gry w ping ponga, duża salka ze sceną gdzie odbywały się przedstawienia, jasełka i główne zebrania. Grupa ta jeździła na dni skupienia do Kalwarii Zebrzydowskiej oraz na czuwania do Krakowa-Mogiły. Do tej grupy należeli m.in. Krzysztof Koloch, Urszula Koloch(Skałka), Wiesław Oleksy, Jolanta Gogól, Józef Urbanik, Malinowski Marek, Józef Pachacz, Tadeusz Dominiak, o.Cyprian Moryc, i inni. 

Skład ulegał dalszej zmianie. Również grupa apostolska przerodziła się w dwie grupy: Oazę dzieci Bożych (SCHOLA) i Oazę Nowego Życia (OAZA).  Ukierunkowano cel tychże grup. Program, który był i jest realizowany opiera sie na założeniach ks. Franciszka Blachnickiego, wskazując młodym drogę Nowego Życia z Bogiem.  Od strony muzycznej grupy te prowadzili kolejno: Lidia Krzystek (Janczak),  Andrzej Jaśkowiec, Angelika Jaśkowiec (Zabłocka), Marek Cienkosz, Agnieszka Kałat, Anna Talaga (Jaśkowiec). Od strony duchowej grupy te prowadzili: ks. Jan Warta, ks. Włodzimierz Leśniak, ks. Mieszko Pabiś, ks. Stanisław Bogacz, ks. Marek Skop, ks. Józef Bednarczyk, ks. Michał Leśniak, ks. Dariusz Gacek.

Schola brała udział w przeglądach Pieśni Oazowej organizowanych przez MOKiS w Myślenicach zajmując czołowe miejsca. W 2005r. wraz z Oazą młodzieżową nagrała płytę "Kiedyś wino i chleb".

Obecnie Oazę dziecięcą stanowi 35 dzieci. Grupa spotyka się w soboty w godz. 10:00-12:00 na wspólnym śpiewie i spotkaniu formacyjnym, zaś w niedzielę poprzez śpiew uwielbia Boga i uczestniczy w Mszy Św. o godz 12:00.  Od strony muzycznej opiekunem jest Anna Oleksy, Aleksandra Hanula, Maria Frączek, zaś opiekę duchowną sprawuje ks. Jakub Adamik. 

 

 


Transmisje online

Transmisje Mszy św.

Niedziela: godz. 12.00.

Gorzkie Żale w Niedzielę o godz 16:00

 Różaniec o ustanie epidemii

codziennie o 20:30

 

Copyright © 2023 Parafia w Trzemeśni