Modlitwy do św. Klemensa

^

 • 1 Kościół Matki Bożej Pocieszenia
  Kamień węgielny pod nową świątynię został poświęcony w 1997 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W ołtarzu głównym znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Pocieszenia na tle mozaiki przedstawiającej drzewo w ogrodzie rajskim. Wnętrze świątyni zdobią freski oraz witraże. W r. 2016 wybudowano organy piszczałkowe.
 • 2 Kościół pw. Św. Klemensa, Papieża i Męczennika
  Obecna świątynia to cenny zabytek architektury drewnianej z końca XVIII w. Do kościoła o konstrukcji zrębowej dostawiona jest wieża słupowa z pochyłymi ścianami i pozorną izbicą, nakryta cebulastym hełmem z latarnią. W środku kościoła jest m.in. cenny tryptyk późnogotycki z 1. poł. XVI w. z obrazem MB z Dzieciątkiem, częściowo przerobionym w XVII w.
 • 3 Kaplica o. Maksymiliana Kolbego
  Budowę kaplicy rozpoczęto w latach 80. Na upamiętnienie kanonizacji św. Maksymiliana otrzymała tytuł pw. Św. Maksymiliana Kolbe. W roku 2015 przeszła gruntowny remont, dzięki czemu nabrała zupełnie nowego wyglądu wnętrza.

.


Parafia św. Klemensa Papieża i Męczennika

w Trzemeśni

Różaniec online

Różaniec o ustanie epidemii

ONLINE

codziennie

20:30

Liturgia Słowa

 

 

 

tekst pochodzi z : http://www.przeworsk.bernardyni.pl/kle.php

 

Modlitwa ogólna

Chwalebny Męczenniku i Papieżu, Święty Klemensie, Tobie dał Pan Bóg moc uzdrawiania ludzi i obdarzył Cię zaszczytnym przywilejem wspomagania ich w kłopotach. Wszystkim zwracającym się do Ciebie udzielałeś pomocy. Kto zresztą zdoła zliczyć wszystkich, którzy za Twoją przyczyną otrzymali wsparcie i pociechę, której ciągle udzielasz. Błagamy, więc o pomoc i radę, mając nadzieję, że dzięki Twojemu wstawiennictwu u Boga prośby nasze, które pragniemy Ci przedstawić zostaną wysłuchane, a jako wyraz wdzięczności obiecujemy szerzyć Twoje nabożeństwo. Amen.

Litania do Św. Klemensa

 • Kyrie, elejson
 • Chryste, elejson
 • Kyrie, elejson
 • Chryste, usłysz nas
 • Chryste, wysłuchaj nas
 • zmiłuj się nad nami!

 • Ojcze z nieba, Boże,
 • Synu, Odkupicielu świata, Boże,
 • Duchu Święty, Boże,
 • Święta Trójco, jedyny Boże,
 • módl się za nami!

 • Święta Maryjo,
 • Święty Klemensie,
 • Z rodziny niewolników pochodzący,
 • Izraelito, przez Świętych Piotra i Pawła nawrócony,
 • Towarzyszący Apostołowi Narodów w podróży do Rzymu,
 • Któryś sakrę biskupią z rąk Świętego Piotra otrzymał,
 • Po Świętym Anaklecie na Namiestnika Chrystusowego wybrany,
 • Na tronie papieskim zasiadający,
 • Trzeci z kolei następco Księcia Apostołów,
 • Biskupie Rzymu,
 • Przez 9 lat Kościołem kierujący,
 • Któryś znał Apostołów i słyszał ich nauki,
 • Najstarszy, znany z imienia pisarzu starochrześcijański,
 • Autorze listu do Koryntian,
 • Ganiący niezgodę,
 • Wzywający do posłuszeństwa swoim pasterzom,
 • Apostole pokoju,
 • Na Krym zesłany,
 • W kamieniołomach pracujący,
 • Głoszący Dobrą Nowinę skazańcom,
 • Niezłamany niewolą,
 • W Morzu Czarnym utopiony,
 • Męczenniku Chrystusowy,
 • Którego relikwie Święci Cyryl i Metody odnaleźli,
 • Któryś zasłużył na zaszczytne miano jednego z Ojców Kościoła,
 • Opiekunie dzieci,
 • Patronie kamieniarzy,
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
 • Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K: Módl się za nami, święty Klemensie,
W: abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
K: Módlmy się: Wszechmogący i wieczny Boże, którego chwała okazuje się w Twoich Świętych, pomóż nam radośnie wspominać czyny Św. Klemensa, który dał świadectwo Jezusowi. Spraw, abyśmy cnotę mężnej jego wytrwałości w wierze naśladowali. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Koronki do Świętego Klemensa

Koronka I

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1 x Ojcze nasz...
3 x Święty Klemensie, módl się za nami.

Na małych paciorkach:
K.: Święty Klemensie, wzorowy Pasterzu, mężny Męczenniku i Przykładzie dla nas,
W.: daj nam uwierzyć w nieskończoną miłość Boga.

Na dużych paciorkach:
K.: Przez cnoty i zasługi Świętego Klemensa
W.: wychwalajmy społem Imię Pana.

Koronka II (o miłosierdzie Boże przez wstawiennictwo Św. Klemensa)

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1 x Wierzę w Boga...
1 x Chwała Ojcu...
3 x Święty Klemensie, módl się za nami.

Na małych paciorkach:
Dla czynów Świętego Klemensa, okaż nam Panie swoje miłosierdzie.

Na dużych paciorkach:
Wszechmogący Boże, ofiarujemy Ci życie i czyny Świętego Klemensa dla większej chwały Twojej i dla większego Twego majestatu.

Na zakończenie:
3 x Święty Boże, Święty mocny Święty a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem.

Koronka III

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.
1 x Ojcze nasz...
3 x Święty Klemensie, módl się za nami.

Na małych paciorkach:
K.: Święty Klemensie, wzorowy Pasterzu, mężny Męczenniku i Przykładzie dla nas,
W.: daj nam uwierzyć w nieskończoną miłość Boga.

Na dużych paciorkach:
K.: Przez cnoty i zasługi Świętego Klemensa
W.: wychwalajmy społem Imię Pana.

 

             Szymon Wilk

 

 

 

Transmisje online

Transmisje Mszy św.

Niedziela: godz. 12.00.

Gorzkie Żale w Niedzielę o godz 16:00

 Różaniec o ustanie epidemii

codziennie o 20:30

 

Copyright © 2020 Parafia w Trzemeśni