^

 • 1 Kościół Matki Bożej Pocieszenia
  Kamień węgielny pod nową świątynię został poświęcony w 1997 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W ołtarzu głównym znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Pocieszenia na tle mozaiki przedstawiającej drzewo w ogrodzie rajskim. Wnętrze świątyni zdobią freski oraz witraże. W r. 2016 wybudowano organy piszczałkowe.
 • 2 Kościół pw. Św. Klemensa, Papieża i Męczennika
  Obecna świątynia to cenny zabytek architektury drewnianej z końca XVIII w. Do kościoła o konstrukcji zrębowej dostawiona jest wieża słupowa z pochyłymi ścianami i pozorną izbicą, nakryta cebulastym hełmem z latarnią. W środku kościoła jest m.in. cenny tryptyk późnogotycki z 1. poł. XVI w. z obrazem MB z Dzieciątkiem, częściowo przerobionym w XVII w.
 • 3 Kaplica o. Maksymiliana Kolbego
  Budowę kaplicy rozpoczęto w latach 80. Na upamiętnienie kanonizacji św. Maksymiliana otrzymała tytuł pw. Św. Maksymiliana Kolbe. W roku 2015 przeszła gruntowny remont, dzięki czemu nabrała zupełnie nowego wyglądu wnętrza.

.


Parafia św. Klemensa Papieża i Męczennika

w Trzemeśni

Liturgia Słowa

 

 

 

 

Domowy Kościół  - Oaza Rodzin w Parafii pw. św. Klemensa, Papieża i Męczennika w Trzemeśni.

Zapraszamy do kontaktu:

Moderator: ks. dr Andrzej Caputa 607-278-740

Para Animatorska: Dominika 608-474-494, Rajmund 605-998-438

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Domowy Kościół jest małżeńsko-rodzinnym ruchem świeckich w kościele. Pomaga małżonkom sakramentalnym czerpać z łaski i mocy sakramentu małżeństwa, uczy jak żyć tym sakramentem i celebrować go przez całe życie.  Działa w ramach Ruchu Światło-Życie, który jest jednym z nurtów posoborowej odnowy kościoła w Polsce. Łączy w sobie charyzmaty dwóch Ruchów: Ruchu-Światło-Życie i międzynarodowego ruchu małżeństw katolickich Equipe Notre-Dame (END).

Założycielem Domowego Kościoła jest Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki (1921-87). Był to kapłan, który zauważył potrzebę formacji dzieci, młodzieży, ministrantów i dorosłych. Zapoczątkował Ruch Światło-Życie. W czasie wakacji w 1973r. zorganizował pierwsze rekolekcje dla rodzin w Krościenku nad Dunajcem w Centrum Ruchu Światło-Życie. Po wakacjach ks. Blachnicki założył pierwszy krąg rodzinny w Lublinie. W jego rozwoju od początku ściśle współpracowała z Założycielem siostra Jadwiga Skudro RSCJ (1914-2009).

Domowy Kościół w Trzemeśni. Wiosną 2017 roku, przy wsparciu księdza proboszcza Andrzeja Caputy, odbyło się pierwsze spotkanie Oazy Rodzin w Trzemeśni. Pierwszy Krąg  stworzyły rodziny: Ilona i Bogdan. Dąbrowscy z Poręby, Grażyna i Andrzej  Kamyczura z Poręby, Izabela i Grzegorz Bochenek z Łęk i Ewa i Andrzej Rajca z Łęk. Pomocą i wsparciem posłużyli  wieloletni "kręgowicze" Jolanta i Wojciech Adamczykowie z Krakowa. Ksiądz Andrzej Caputa został moderatorem Kręgu. Od czerwca 2018 roku Krąg w Trzemeśni zostaje włączony w struktury Domowego Kościoła gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie. Od roku 2018 do roku 2022 Krąg spotykał się nieprzerwanie w sposób tradycyjny również w okresie pandemii wirusa Covid-19. W latach 2019-2020 parą prowadzącą byli Izabela i Grzegorz Bochenek z Łęk, w latach 2020-2021 Ilona i Bogdan Dąbrowscy z Poręby, w latach 2021-2022 Małgorzata i Bogdan Kasprzyccy, w latach 2022-2023 Ewa i Andrzej Rajca z Łęk. Do Kręgu dołączyli w lutym 2022 roku małżonkowie Małgorzata i Dawid Sołtys  z Trzemeśni oraz we wrześniu 2022 roku  Dominika i Rajmund Wilamowscy z Trzemeśni. Krąg obecnie liczy  sześć rodzin.  Moderatorem jest nieprzerwanie od początku trwania ksiądz Andrzej Caputa. Parą prowadzącą Dominika i Rajmund Wilamowscy. Rodziny Domowego Kościoła w Trzemeśni, oprócz comiesięcznych spotkań, starają się aktywnie brać udział  w życiu Parafii. Uczestniczyły w peregrynacji Ikony Świętej Rodziny w lutym 2022 roku,  prowadziły drogę krzyżową ulicami Trzemeśni w kwietniu 2022 a także co roku spotykają się na rodzinnym kolędowaniu w okresie Bożego Narodzenia a także pielgrzymują w corocznych pielgrzymkach Rodzin do Kalwarii Zebrzydowskiej."

Zapraszamy do kontaktu.

Więcej informacji o ruchu na stronie internetowej: 

Strona ogólnopolska Domowego Kościoła https://www.dk.oaza.pl/,

Strona diecezjalna Domowego Kościoła https://rdk.krakow.pl/

Służba Liturgiczna

MINISTRANT I JEGO ZASADY

Kim jest ministrant?

,,Ministrare" ( z łaciny ) znaczy ,,służyć". Służymy Bogu, kiedy przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna. Słowo ,,ministrant" wskazuje szczególnie na służbę podczas Mszy świętej.


1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i podczas innych nabożeństw liturgicznych. Usługuje księdzu, gdy
przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do ofiary Mszy świętej.

2. Ministrant jest tym który, NIESIE ZNAKI. Ministrant przynosi pewne określone przedmioty, które dla liturgii są niezbędne, mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym coś przedstawić i wskazać na inną rzeczywistość.


3. Ministrant powinien sam być ZNAKIEM. Poprzez służbę wskazuje, że każde nabożeństwo liturgiczne sprawowane w kościele, jest nie tylko sprawą kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych! Ministrant przez swoje służenie pokazuje, że ?uczestniczyć w
liturgii" to nie tak jak w kinie albo przed telewizorem tylko słuchać czy oglądać!

,,Uczestniczyć w liturgii" to znaczy także współdziałać i współtworzyć ją, czynnie się w nią angażując!

 

X przykazań ministranta :)

1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.

6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

 

CENNE UWAGI DLA LITURGICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

1. Pełniący posługę przychodzą do kościoła przynajmniej 15 minut przed rozpoczęciem liturgii. Czas ten przeznaczamy na modlitwę, na duchowe przygotowanie się do uczestnictwa w Eucharystii lub nabożeństwie oraz na ubranie się, przygotowanie potrzebnych rzeczy, ewentualną pomoc w ubraniu celebransa.

2. Przychodząc do kościoła udają się najpierw przed tabernakulum, aby oddać pokłon Chrystusowi - Gospodarzowi tego domu.

3. Zawsze należy się przywitać z osobami znajdującymi się już w zakrystii lub wchodzącym do niej kapłanem (osoba duchowną) pozdrowieniem: Króluj nam Chryste! lub Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!, lub Szczęść Boże!


4. Udział służby liturgicznej we Mszy św. nie może ograniczyć się do wykonywania powierzonych im czynności. Posługa ma ich prowadzić do pełniejszego włączania się w święte obrzędy, aby uczestniczyć w nich "świadomie i owocnie".


5. Spełnianie określonych czynności w liturgii nie może mieć charakteru występu, lecz posługi. Należy więc podkreślać przekazywaną treść, a nie samego siebie.

6. Wszyscy członkowie zespołu liturgicznego pełniący posługę w prezbiterium biorą udział w procesji wejścia i uczestniczą w całej liturgii na swoich miejscach. Do zakrystii wychodzą tylko w razie słusznej konieczności!!!


7. Swoje czynności wykonują we właściwym czasie, bez pośpiechu, nigdy przed zakończeniem czynności poprzedzającej.

8. Do Komunii św. przystępują pierwsi przed pozostałymi wiernymi.

9. Swoją postawą i zachowaniem się dają wiernym przykład właściwego i pełnego uczestnictwa w Eucharystii.

 

ZADANIA LEKTORA

"Wszyscy wierni, zgodnie z własną pozycją, winni starać się prowadzić życie święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać jego świętość". (Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 210)

Pięć przykazań lektora:

 • Lektor poznaje i rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego.
 • Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy tekst czytań.
 • Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka.
 • Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.
 • Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

Do zadań lektora należy:

 • wierna służba Słowu Bożemu;
 • angażowanie się w sprawy Kościoła;
 • współpraca w dziele apostolstwa;
 • wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych (wszystkich prócz Ewagelii);
 • zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej;

Lektor powinien w sytuacji braku ministrantów odpowiednich stopni zatroszczyć się o:

 • przygotowanie ceremonii liturgicznej;
 • wyznaczenie funkcji osobom czynnie uczestniczącym w liturgii;
 • przygotowanie i odczytanie komentarzy;

Zawsze za sprawowaną liturgię bezpośrednio odpowiada kapłan. Lektor jest pierwszym, który bierze współodpowiedzialność i bezpośrednio prowadzi posługę liturgiczną.

Transmisje online

Transmisje Mszy św.

Niedziela: godz. 12.00.

Gorzkie Żale w Niedzielę o godz 16:00

 

 

 

Copyright © 2024 Parafia w Trzemeśni