^

  • 1 Kościół Matki Bożej Pocieszenia
    Kamień węgielny pod nową świątynię został poświęcony w 1997 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II. W ołtarzu głównym znajduje się kopia obrazu Matki Bożej Pocieszenia na tle mozaiki przedstawiającej drzewo w ogrodzie rajskim. Wnętrze świątyni zdobią freski oraz witraże. W r. 2016 wybudowano organy piszczałkowe.
  • 2 Kościół pw. Św. Klemensa, Papieża i Męczennika
    Obecna świątynia to cenny zabytek architektury drewnianej z końca XVIII w. Do kościoła o konstrukcji zrębowej dostawiona jest wieża słupowa z pochyłymi ścianami i pozorną izbicą, nakryta cebulastym hełmem z latarnią. W środku kościoła jest m.in. cenny tryptyk późnogotycki z 1. poł. XVI w. z obrazem MB z Dzieciątkiem, częściowo przerobionym w XVII w.
  • 3 Kaplica o. Maksymiliana Kolbego
    Budowę kaplicy rozpoczęto w latach 80. Na upamiętnienie kanonizacji św. Maksymiliana otrzymała tytuł pw. Św. Maksymiliana Kolbe. W roku 2015 przeszła gruntowny remont, dzięki czemu nabrała zupełnie nowego wyglądu wnętrza.

.


Parafia św. Klemensa Papieża i Męczennika

w Trzemeśni

Stowarzyszanie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią” zaprasza na darmową wycieczkę autokarową do Sandomierza, chętne dzieci i młodzież w wieku powyżej 9 lat. Wycieczka odbędzie się 31 maja 2024r. liczy się kolejność zgłoszeń, liczba miejsc ograniczona.

Każdy chętny winien wypełnić deklarację uczestnika i podpisaną przez rodziców złożyć do biura LGD przy świetlicy w ośrodku zdrowia Trzemeśnia 218 w nieprzekraczalnym terminie do wtorku 28 maja. Deklaracja do pobrania na stronie stowarzyszenia.

Stowarzyszanie Inicjatyw Obywatelskich w Trzemeśni zaprasza dzieci na nieodpłatne, artystyczne zajęcia świetlicowe, które będą prowadzone we wtorki od godz. 16.00, w budynku OSP Bulina. Pierwsze zajęcia 04.06.24r. Informacja w Biurze SIO w przyziemiu ośrodku zdrowia w Trzemeśni.

Copyright © 2024 Parafia w Trzemeśni